Our Board of Directors

Tan Ce

Tan Ce

Chairman

Shah Sohail

Shah Sohail Masood

Vice Chairman

Zhang

Zhang Sihong

Acting Chairman

jia

Jia Yonghong

Chief Executive Director

Tan Ce

Tan Hua

Director

Muhammad Ishaq

Muhammad Ishaq

Director

Tan Ce

Nadeem Basheer

Director